Gootherstel Utrecht

Door langdurige lekkage van de zinken goot was de gootbodem, klossen, plafond delen, geprofileerd lijstwerk maar ook de geprofileerde hoek gootklos dermate aangetast dat de complete hoek van de goot tot de eerst volgende goot klos vernieuw moest worden en de zinken goot in zijn geheel is vernieuwd.